Hvem er lægen


Søren Kiilerich (SK) er kandidat fra Københavns Universitet sommeren 1978.


Har efterfølgende gennemgået en bred klinisk uddannelse, omfattende klinisk kemi, anæstesiologi og intensiv terapi, kirurgi, intern medicin og medicinsk gastroenterologi.


Søren Kiilerich fik anerkendelse som speciallæge i intern medicin i oktober 1991 og som speciallæge i medicinsk gastroenterologi i november 1992.


Har siden sommeren 1978 været ansat som læge i det offentlige hospitalsvæsen. Ansættelserne har været ved Københavns Universitets hospitaler i Glostrup, Herlev, Gentofte, Hvidovre og Bispebjerg.


I perioden 1992 til 2003 været ansat som overlæge ved medicinsk afdeling B, Hillerød Sygehus.


Afdelingen rummer udover medicinsk gastroenterologi (medicinske mavetarmsygdomme) specialerne kardiologi (hjertesygdomme), lungesygdomme (medicinske lungesygdomme), allergologi (allergiske sygdomme) og nefrologi (medicinske nyresygdomme).


Har siden 1992 sideløbende med hospitalsansættelsen drevet deltids speciallægepraksis i intern medicin og medicinske mavetarmsygdomme i København.


Efter 11 års ansættelse som overlæge tog SK 1 års orlov for bl.a. at opbygge nærværende speciallægepraksis. Efter dette år opsagde SK sin overlægestilling for at hellige sig sin speciallægepraksis på fuld tid.


Har en meget stor erfaring med udførelse af endoskopiske undersøgelser. Har udført >6.000 øvre skopier (gastroskopi) og >5000 nedre skopier (sigmoideoskopi og koloskopi).


Deltager i relevante konferencer, kurser og kongresser i ind- og udland.


Har udført og deltaget i talrige videnskabelige undersøgelser. Er stadig forskningsaktiv.

Har forsvaret  doktordisputats ved Københavns Universitet september 1987: Zink i humant serum – biokemiske og kliniske aspekter.


Er medlem af Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Selskab for Hepatologi og det Amerikanske Gastroenterologiske Selskab samt Dansk Selskab for Good Clinical Practice.